„W trudnych sytuacjach wartość Przyjaźni rozpoznaje się w ułamku sekundy, z szybkością błyskawicy…”
Serdecznie dziękuję
Panu płk. Józefowi Ostatkowiczowi — komendantowi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu; Panu płk. Stanisławowi Strączkowi — kapelmistrzowi Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu; Księdzu proboszczowi Jerzemu Raźnemu, Chórowi męskiemu im. ks. Hajduka, Piotrowi Ratajowi i Orkiestrze Strażackiej; Pani Józefie Łabuz — dyr. Zespołu Szkół Nr 2 w Mszanie Dolnej, Pani Annie Górskiej — dyr. Zespołu Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej, Pani Renacie Jakubiak — dyr. Zespołu Szkół w Rabie Niżnej, Pani Janinie Flig — dyr. Szkoły Podstawowej w Łostówce; Monice Gil, Marii Lach, Stanisławie Myszogląd z Urzędu Gminy Mszana Dolna; Piotrkowi Skawskiemu, Robertowi Łabuzowi, Łukaszowi Tomalczykowi i innym; Zuchom, harcerzom i instruktorom za bezinteresowną pomoc przed i w czasie uroczystości pogrzebowych dh. Komendantki „Szefowej” harcmistrz Barbary Panaś. Jan Chorągwicki phm Z-ca Komendanta Hufca