Znane już są terminy Obozowej Akcji Letniej 2017.

Planowane są trzy turnusy po dwa tygodnie, trzeci turnus uzależniamy od ilości zgłoszeń do 15.05.2017.

I turnus od 03.07.2017 do 18.07.2017

II turnus od 17.07.2017 do 01.08.2017

III turnus od 31.07.2017 do 14.08.2017

Koszt za turnus wraz z przejazdem dla jednego uczestnika wynosi 1000,- (jeden tysiąc złotych).

Wpłaty całości jak i wpisowe po 50,- można dokonywać już w styczniu, a co miesiąc rozłożyć sobie i wpłacać w ratach.

Nr konta: BS Mszana Dolna 14 8808 0006 0010 0000 1007 0002.

Na przekazie piszemy imię i nazwisko tego rodzica, na którego ma być wystawiona faktura oraz dziecka i turnus.