W sobotę 20.05.2017 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Hufca Gorczańskiego.

Zjazd wybrał nowy skład Komendy:

pwd Grzegorz Jasiński - Komendant Gorczańskiego Hufca
phm Burtan Danuta - z-ca ds programowych
hm Jasiński Janusz - z-ca Komendant Hufca ds pracy z Kadrą
pwd Burtan Witold
pwd Rogala Agnieszka
pwd Anna Mrózek -Kotarska - skarbnik