Drużyna harcerska „Polskie Orły” i gromada zuchowa „Wesoła Gromada” działa przy Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lubniu.

Od 2004 roku opiekę nad gromadą zuchową po Pani Jadwidze Pietrzak - Chromy przejęła druhna (wtedy) przewodnik Danuta Burtan. Również w 2004 roku utworzyła ona drużynę harcerską, a trzy lata później również starszoharcerską.

Obecnie opiekunem jest druhna  podharcmistrz Danuta Burtan.
Zuchy prowadzi dh Agnieszka Rogala
Harcerzami zajmuje się dh Witold Burtan
Drużyna starszoharcerska to działka dh Danuty Burtan
Przyboczną jest dh Natalia Rogala

Działalność :
- harcerze biorą udział w obchodach uroczystości Państwowych
- co roku bierzemy udział w konkursie Pisanek Wielkanocnych organizowanych przez nasz Hufiec
- co roku wyjeżdżamy na zimowisko w czasie ferii zimowych
- bierzemy udział w czerwcowych „koncertach dla przyjaciół” w Mszanie Dolnej
- Uczestniczymy w letnich akcjach obozowych organizowanych przez nasz Hufiec
- Drużyna co rok pełni  uroczyste warty w dniu  Święta Zmarłych na grobie ofiar II wojny światowej
- Co roku bierzemy udział w międzynarodowej Akcji :” Betlejemskie Światełko Pokoju” i zanosimy je do wszystkich domów w Lubniu oraz do wszystkich szkół, kościołów i instytucji na terenie Gminy Lubień.
- Przeprowadzamy  akcje sprzedaży własnoręcznie wykonywanych kartek na Boże Narodzenie
- Przygotowujemy harcerskie kolędowanie w Kościele w Lubniu i w Kościele św. Michała w Mszanie Dolnej.
- byliśmy uczestnikami ogólnopolskiego zlotu z okazji 100- lecia ZHP w Krakowie w 2010 r.
- bierzemy udział w inauguracjach roku harcerskiego organizowanych przez Chorągiew Krakowską
- co roku organizujemy „Harcerskie czuwanie” przy grobie Pana Jezusa przed Świętami Wielkanocnymi
- w wakacje 2012 roku byliśmy na 8 dniowym obozie zorganizowanym przez dh Danutę w partnerskiej miejscowości Penkun w Niemczech
- corocznie organizujemy z dh Danutą  „Bieg patrolowym - o uścisk dłoni Druhny Danusi” w którym biorą udział również patrole z całego hufca
- organizujemy drużynowe  biegi terenowe, ogniska, wędrówki , tańce i wiele innych wspaniałości.
- w tym roku (2013) po raz pierwszy zorganizowaliśmy Harcerską Drogę Krzyżową w plenerze - planujemy robić taką akcję co roku.

Współpracujemy z:
Gminnym Ośrodkiem Kultury
Lokalną Grupą Działania LGD” Klimas”
Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubniu