10 Gromada Zuchowa "Krasnoludki" z Podobina istnieje od "niepamiętnych czasów". Na początku gromada nazywała się "Biedroneczki". Później gromadę prowadziła dh hm Anna Liberda, a obecnie od 1986r. nieprzerwanie dh hm Maria Zobek. Zuchy w Podobinie kultywują tradycje. mamy swój totem i okrzyk, a także piosenkę. Od lat prowadzimy też kronikę. W naszej historii było wiele ciekawych wydarzeń i zrealizowaliśmy różne zadania, co udokumentowane jest w kronice np. w roku harcerskim 1986/87 zdobyliśmy Odznakę Chorągwianą "Sięgać po nowoczesność w XXI wieku." wykonując zadania "Wielka podróż międzyplanetarna" i "Gwiezdny turniej zuchów kosmonautów", a w kwietniu 1987r. wzięliśmy udział w Alercie Naczelnika ZHP pod hasłem "Zdrowa Przyroda - Zdrowy Człowiek". Od lat tradycją naszej gromady był udział w "Akcji Grosik" i "Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy" (obecnie też bierzemy udział). Do miłych wspomnień należy również współpraca z 30 Gromadą Zuchową "Dębowe Zuchy" z Krakowa, która gościła w naszej szkole w 001r. w ramach NAZ. W marcu w ramach rewizyty "Krasnoludki" były w Krakowie i brały również udział w Zwiadzie "Tadeuszek" organizowanym przez chorągiew Krakowską. Mocno zapisał się też w naszej pamięci udział w konkursie ogłoszonym w 2002r. w maju przez Gorczański Park Narodowy pt. "Jesteśmy przyjaciółmi przyrody". Otrzymaliśmy wtedy wyróżnienie za likwidację dzikiego wysypiska i zrobienie albumu "Zwierzęta i rośliny naszej okolicy". W nagrodę nasi szóstkowi (szkoda, że tylko szóstkowi) pojechali na wycieczkę. Także pierwszy Zwiad Harcerski "Salamandra" nie odbył się bez naszego udziału. Otrzymaliśmy również wyróżnienie. Obecnie w roku harcerskim 2007/2008 nasza gromada liczy 14 zuchów i jesteśmy wszyscy umundurowani.
Drużynowa hm Maria Zobek