Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska Komenda Hufca "Gorczańskiego" im. Wł. Orkana Komendant - hm Ewa Jasińska 34-730 Mszana Dolna, ul. Leśna 27 Tel: (0 18) 33 10 225 E-mail: gorczanski@zhp.pl B.S. w Mszanie Dolnej  14 8808 0006 0010 0000 1007 0002  
Uwaga!

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektroniczne w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Dowiedz się więcej ze strony Polityka prywatności »