1. Odznaka Chorągwiana
  2. Propozycja programowa Referatu Zuchowego
  3. Propozycja programowa Referatu Harcerskiego
  4. Propozycja programowa Referatu Starszoharcerskiego
  5. Propozycja programowa Referatu Wedrowniczego