1. Plan pracy Hufca na rok 2007/2008
 2. Plan pracy Hufca na rok 2008/2009
 3. Plan pracy Hufca na rok 2009/2010
 4. Harmonogram do planu pracy Hufca na rok 2009/2010
 5. Plan pracy Hufca na rok 2010/2011
 6. Harmonogram do planu pracy Hufca na rok 2010/2011
 7. Plan pracy gromady zuchowej
 8. Plan pracy drużyny harcerskiej
 9. Plan pracy Hufca na rok 2011/2012
 10. Harmonogram do planu pracy Hufca na rok 2011/2012
 11. ZASADY REALIZACJI PRÓB NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE
 12. Plan pracy Hufca na rok 2012/2013
 13. Plan pracy Hufca na rok 2013/2014
 14. Harmonogram działań do Planu Pracy na rok 2013/2014
 15. Plan pracy Hufca na rok 2014/2015
 16. Harmonogram działań do Planu Pracy na rok 2014/2015
 17. Plan pracy Hufca na rok 2015/2016
 18. Harmonogram działań do Planu Pracy na rok 2015/2016
 19. Do Planu Pracy na rok 2015/2016
 20. Organizacja pracy zespołów hufca
 21. Plan pracy Hufca na rok 2016/2017
 22. Harmonogram do Planu Pracy Hufca 2016/2017