Regulamin pracy Komendanta i Komendy Hufca Gorczańskiego z siedzibą w Mszanie Dolnej