1. Zadanie Hufca Gorczańskiego na rok harcerski 2007/2008
 2. Zadanie Hufca Gorczańskiego na rok harcerski 2008/2009
 3. Zadanie Hufca Gorczańskiego na rok harcerski 2009/2010
 4. Zadanie Hufca Gorczańskiego na rok harcerski 2009/2010
 5. Zadanie Hufca Gorczańskiego na rok harcerski 2011
 6. Zadanie Hufca Gorczańskiego na rok harcerski 2012/2013
 7. Zadanie Hufca Gorczańskiego na rok harcerski 2013/2014
 8. Zadanie Hufca Gorczańskiego „Zwykli - Niezwykli”
 9. Zadanie dla Gromad Zuchowych
 10. Zadanie Hufca Gorczańskiego na rok harcerski 2014/2015
 11. Zadanie Hufca Gorczańskiego na rok harcerski 2015/2016
 12. Zadanie Hufca Gorczańskiego na rok harcerski 2016/2017