Komenda Gorczańskiego Hufca:
Komendant - hm Ewa Jasińska
z-ca ds. programowych - hm Anna Liberda
z-ca ds. organizacyjnych - phm Jan Choragwicki
skarbnik Hufca - hm Jadwiga Serafin
członkowie -  pwd Danuta Burtan, sam Dominika Malec

  Hufcowa Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący -  hm  Maria Wacławik
Członkowie -  hm  Józefa Figura, phm  Aneta Miąsik

  Obecnie działają:
  •  10 gromad zuchowych
  •  11 drużyn harcerskich
  •  6 drużyn starszoharcerskich,
  •  oraz 51 instruktorów
  Na wieczną wartę odeszli:
Śp. Dh. hm. Barbara Panaś
Śp. Dh. hm. Albin Szendera
Śp. Dh. hm. Julian Toliński
Śp. Dh. hm. Julian Hanula
Śp. Dh. hm. Wiktoria Świerk
Śp. Dh. hm. Stanisława Migacz

  Nasza Historia:
Nasz hufiec powstał w roku 1975. Obejmował wówczas swoim zasięgiem terytorium Miasta i Gminy Mszana Dolna. Stopniowo, wraz z reorganizacją, dołączały do nas kolejno Gmina Niedźwiedź i Gmina Lubień. W 1992 roku Miasto oddzieliło się od Gminy, wtedy zasięgiem hufiec obejmował Miasto Mszanę D. Gminę Mszana Dolna, Gminę Niedźwiedź oraz Gminę Lubień. Po roku 1998 dołączył były hufiec Limanowa, a od 2001 r. były hufiec Tymbark. Tak więc teoretycznie działalność hufca pokrywa się z terenem powiatu Limanowskiego.
Hufiec ma swoją nazwę „Gorczański” , bohatera, którym jest piewca podhala – Władysław Orkan, posiada swój sztandar, który sami sobie ufundowaliśmy (zuchy, harcerze i instruktorzy) zbierając na ten cel środki przez dwa lata.
Pełna nazwa naszego hufca brzmi: ZHP Hufiec Gorczański im. Władysława Orkana z siedzibą w Mszanie Dolnej.

  Kolejno komendantami hufca byli:
dh.hm. Barbara Panaś,
dh.hm. Ewa Jasińska,
dh.hm Wiktoria Świerk,
dh.hm. Małgorzata Mucha,
dh.hm. Barbara Panaś
dh.hm. Ewa Jasińska
Kadencja komendanta i komendy trwa 4 lata.

  Aktualności:
  • Aktualne zadanie naszej pracy harcerskiej w hufcu - „sami o sobie – wokół gorczańskiej watry” – to pisana przez pokolenia historia naszego hufca.
  • Zadania programowe opracowane przez zespoły Komendy Chorągwi
  • Zadania programowe Głównej Kwatery ZHP
  • Przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej
  • Akcja letnia - aktualnie hufiec posiada sprzętu biwakowego dla zorganizowania wypoczynku dla ok. 220 osób jednorazowo.