Komenda Gorczańskiego Hufca: Komendant - hm Ewa Jasińska z-ca ds. programowych - hm Anna Liberda z-ca ds. organizacyjnych - phm Jan Choragwicki skarbnik Hufca - hm Jadwiga Serafin członkowie -  pwd Danuta Burtan, sam Dominika Malec   Hufcowa Komisja Rewizyjna: Przewodniczący -  hm  Maria Wacławik Członkowie -  hm  Józefa Figura, phm  Aneta Miąsik   Obecnie działają:
  •  10 gromad zuchowych
  •  11 drużyn harcerskich
  •  6 drużyn starszoharcerskich,
  •  oraz 51 instruktorów
  Na wieczną wartę odeszli: Śp. Dh. hm. Barbara Panaś Śp. Dh. hm. Albin Szendera Śp. Dh. hm. Julian Toliński Śp. Dh. hm. Julian Hanula Śp. Dh. hm. Wiktoria Świerk Śp. Dh. hm. Stanisława Migacz   Nasza Historia: Nasz hufiec powstał w roku 1975. Obejmował wówczas swoim zasięgiem terytorium Miasta i Gminy Mszana Dolna. Stopniowo, wraz z reorganizacją, dołączały do nas kolejno Gmina Niedźwiedź i Gmina Lubień. W 1992 roku Miasto oddzieliło się od Gminy, wtedy zasięgiem hufiec obejmował Miasto Mszanę D. Gminę Mszana Dolna, Gminę Niedźwiedź oraz Gminę Lubień. Po roku 1998 dołączył były hufiec Limanowa, a od 2001 r. były hufiec Tymbark. Tak więc teoretycznie działalność hufca pokrywa się z terenem powiatu Limanowskiego. Hufiec ma swoją nazwę „Gorczański” , bohatera, którym jest piewca podhala – Władysław Orkan, posiada swój sztandar, który sami sobie ufundowaliśmy (zuchy, harcerze i instruktorzy) zbierając na ten cel środki przez dwa lata. Pełna nazwa naszego hufca brzmi: ZHP Hufiec Gorczański im. Władysława Orkana z siedzibą w Mszanie Dolnej.   Kolejno komendantami hufca byli: dh.hm. Barbara Panaś, dh.hm. Ewa Jasińska, dh.hm Wiktoria Świerk, dh.hm. Małgorzata Mucha, dh.hm. Barbara Panaś dh.hm. Ewa Jasińska Kadencja komendanta i komendy trwa 4 lata.   Aktualności:
  • Aktualne zadanie naszej pracy harcerskiej w hufcu - „sami o sobie – wokół gorczańskiej watry” – to pisana przez pokolenia historia naszego hufca.
  • Zadania programowe opracowane przez zespoły Komendy Chorągwi
  • Zadania programowe Głównej Kwatery ZHP
  • Przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej
  • Akcja letnia - aktualnie hufiec posiada sprzętu biwakowego dla zorganizowania wypoczynku dla ok. 220 osób jednorazowo.