Strona 2 z 37

ZUCHOWE JASEŁKA

Zuch jest dobry, zuch jest pilny, zuch pomagać pragnie innym; lecz nad wszystko pragnie szczerze swemu Bogu służyć w wierze...

Z tymi słowami pokłonił się zuch przed Dzieciątkiem podczas jasełek, które „Leśne Zuchy” wraz z kolegami i przedszkolakami przygotowały na wigilię szkolną. Był również akcent harcerski. Nasza „starsza brać” wniosła i ukazała społeczności szkolnej Betlejemskie Światło Pokoju.

Czytaj więcej

Polskie Orły na biwaku

W dniach od 20.10 – 22.10.2017r. odbyła się inauguracja roku harcerskiego Hufca Gorczańskiego na Jasieni- trzeciej co do wysokości górze Beskidu Wyspowego, w której udział wzięli członkowie Drużyny wielopoziomowej ”Polskie Orły”. Jako pierwsze zadanie harcerze i harcerze starsi mieli: do pokonania, pieszo drogę do bacówki, w której spędziliśmy kolejne 3 dni. Cała inauguracja odbywała się w tematyce PRL-u.

Czytaj więcej

Biwak na Jasieniu

W dniach 20-22.X 2017 uczniowie naszej szkoły, należący do drużyny Harcerskiej Czerwone Słońce wzięli udział w integracyjnym biwaku harcerskim, inaugurującym nowy rok harcerski.

Czytaj więcej

Dokumenty na Zjazd

Uchwała nr 6/2017 Komendy Hufca Gorczańskiego im. Wł Orkana z dnia 30 października 2017 r. ws. zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca
Na podstawie Statutu ZHP § 49 ust 5, komenda hufca:
  1. Zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca na dzień 25 listopad 2017 roku.
  2.  Zobowiązuje się Komendanta Hufca do zamieszczenia informacji o zwołaniu zjazdu hufca i jego terminie, listą uczestników zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją w rozkazie Komendanta Hufca, oraz umieszczenia na stronie internetowej hufca, wywieszenia w siedzibie hufca oraz przekazuje do właściwej komendy chorągwi nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu.
  3. Zobowiązuje się Komendanta Hufca do przekazania informacji uczestnikom zjazdu z głosem decydującym o terminie i miejscu zjazdu, wraz z proponowanym porządkiem obrad, sprawozdaniami, materiałami zjazdowymi i wnoszonymi projektami uchwał osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozkaz L. 8/2017 »

© 2007-2018 Hufiec Gorczański

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén