Strona 4 z 38

Biwak na Jasieniu

W dniach 20-22.X 2017 uczniowie naszej szkoły, należący do drużyny Harcerskiej Czerwone Słońce wzięli udział w integracyjnym biwaku harcerskim, inaugurującym nowy rok harcerski.

Czytaj więcej

Dokumenty na Zjazd

Uchwała nr 6/2017 Komendy Hufca Gorczańskiego im. Wł Orkana z dnia 30 października 2017 r. ws. zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca
Na podstawie Statutu ZHP § 49 ust 5, komenda hufca:
  1. Zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca na dzień 25 listopad 2017 roku.
  2.  Zobowiązuje się Komendanta Hufca do zamieszczenia informacji o zwołaniu zjazdu hufca i jego terminie, listą uczestników zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją w rozkazie Komendanta Hufca, oraz umieszczenia na stronie internetowej hufca, wywieszenia w siedzibie hufca oraz przekazuje do właściwej komendy chorągwi nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu.
  3. Zobowiązuje się Komendanta Hufca do przekazania informacji uczestnikom zjazdu z głosem decydującym o terminie i miejscu zjazdu, wraz z proponowanym porządkiem obrad, sprawozdaniami, materiałami zjazdowymi i wnoszonymi projektami uchwał osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozkaz L. 8/2017 »

Obóz harcerski – fotorelacja

Obietnica zuchowa Leśnej Gromady z klasy II b z ZSM NR1 w Mszanie Dolnej

W ciągu całego roku szkolnego na zbiórkach zuchowych uczniowie z klasy II B przygotowywali się do złożenia Obietnicy Zuchowej. Poznawali Prawo Zucha, symbolikę znaczka zuchowego, obrzędowość zuchową oraz pląsy i zabawy zuchowe. Oprócz spotkań na zbiórkach zuchy chętnie brały udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. W listopadzie brały udział w apelu klas 0 – III z okazji Święta Niepodległości. Natomiast w grudniu zuchy z „Leśnej Gromady” uczestniczyły w przekazywaniu „Betlejemskiego Światła Pokoju”. W dniu 6 czerwca 2017 r. zuchy z „Leśnej Gromady” udały się na wycieczkę na Zarabie. Na miejscu biwakowania drużynowa Grażyna Staroń przy pomocy rodziców kandydatów na zuchów przeprowadziła ostatnie próby przed złożeniem Obietnicy. Zuchy zaliczyły je doskonale i zostały dopuszczone do Obietnicy!

Po złożeniu Obietnicy: „Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha”, zuchy otrzymały znaczki zucha i stały się naprawdę częścią harcerskiej braci.
Potem dzięki pomocy rodziców odbyło się wspólne grillowanie oraz zabawy i zawody na boisku.
Na koniec wspólnego biwakowania dzieci wraz z opiekunami zawiązali krąg i pożegnali się iskierką przyjaźni...

phm Grażyna Staroń

© 2007-2018 Hufiec Gorczański

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén